Godži ogas

Godži ogas

Godžī ogas, Līcija, Tibetas bārbele.. nu jau arvien vairāk Latvijas tirgus pildās ar šīm sarkanajām, žāvētajām odziņām, tomēr kas tajās ir tik labs? Senajā Ķīnā Godži ogas tika dēvētas par "zinību skolu", tās apēdot katrs varēja kļūt par zinošu ķīniešu herbalistu, kāpēc tā..?